Един различен ден 2015

Тази година риболовното състезание за деца в неравностойно положение "Един различен ден" ще бъде на 10 май. Градът - Пазарджик, комплекс "Черно море". И отново много подарени усмивки. Предстои ни доста работа по организацията.

Страници