"Един различен ден" София 2016

   Миналата есен  първото  състезание за деца и младежи в неравностойно положение "Един различен ден" в град София беше мрачно, дъждовно и с малко риба и затова очаквахме 11.06.2016 и с нетърпение да покажем на участниците магията на нашето хоби, и с

"Един различен ден"2016

  На 21.02.2016 в град Пазарджик се проведе общо събрание на сдружение "Един различен ден". Освен отчета за 2015 година беше приет и планът за 2016 а той включва провеждането на три риболовни състезания за деца със специални образователни потребности през месеците май и юни. На 15.05 ще бъде мероприятието в град Пазарджик, на 28.05 ще продължим в град Пловдив и ще завършим на 11.06 в град София.

Страници