Спонсори

Това са фирмите, които са помогнали или продължават да помагат провеждането на "Един различен ден"

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Софарма