Сдружението

 "Един различен ден" е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Вписано е в регистъра на  юридическите лица с нестопанска цел с решение 11 от 11.02.2015. на Пазарджишкия окръжен съд.

 

 

Кои сме ние
Мисия